Bocföldei Körzeti Általános Iskola

 
Kezdőlap
Iskolánkról
Galéria
Pályázatok
Adatkezelés
Versenyek
Elérhetőség
Kréta
E-Ügyintézés
Közzétételi lista
 
 
Kezdőlap

Intézkedési terv

Beiratkozás – leendő elsősök

Elektronikus ügyintézés - KAFFEE

Aktuális

Programjaink

Kapcsolat a szülőkkel

Dokumentumok

Tanév rendje

Nyitvatartás, csengetési rend

Menza

Állás

Idegen nyelvi mérés
Kezdőoldal

Zalaegerszegi Tankerületi Központ 

Bocföldei Körzeti Általános Iskola ZA2901

8943 Bocfölde, Radnóti Miklós u. 11. *  Telefon: 92/693-155 * e-mail: bocisk@gmail.com

 

TÁJÉKOZTATÁS 

ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL

 

TISZTELT SZÜLŐ/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ!

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Tekintettel a veszélyhelyzetre, javasoljuk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmesebb is az Ön számára.

 

Amennyiben a szülő/törvényes képviselő gyermekét online kívánja beíratni, akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók! A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében 2021.

szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában.

 

Ha módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az  iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján a kérelem benyújtására vonatkozó elutasító határozatot hoz, (hangsúlyozzuk, hogy ez nem a gyermekének felvételéről szóló elutasító határozat!), majd az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a

2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor. A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

  

Személyes beiratkozás előtt időpont egyeztetés szükséges (munkanapokon 08:00-tól 16:00-ig):  

  Iskola telefon: 92/693-155

  Mobil (intézményvezető): 0630/3157226

 

(Információk a beiratkozásról intézményünk honlapján is www.bocisk.hu megtalálhatók.)

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján. (http://www.bocisk.hu)

 

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

 

Tájékoztatás

 

Az emberi erőforrások minisztere a 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről keretében kihirdette a következőket:

·         Az iskolákban 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre.

·         A tavaszi szünet április 1-től április 6-ig tart.

·         A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.

·         A gyermekek étkeztetésének igénye a következő email címen jelezhető: bocfolde.penzugy@zalaszam.hu

A teljes 17/2021. (III.5.) EMMI határozata a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről a következő linken érhető el: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/17_2021_EMMI_hatarozat.pdf

 

Az iskolákra érvényes főbb információk:

Az emberi erőforrások minisztere

17/2021. (III.5.) EMMI határozata

a köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről

 

1. –

2. –

3. Az iskolákban — beleértve a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási

intézmény keretei között működő iskolákat is — 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a

nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7.

4. A tantermen kívüli, digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

  a) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online, vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,

  b) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

5. –

6. Gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre.

7. A gyermekek, tanulók étkeztetését a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII.4.) Korm. rendelet szabályainak megfelelő alkalmazásával kell biztosítani.

8. –

9. –

10. –

11. –

12. –

13. –

14. –

15. –

16. –

17. A középfokú iskola 2021. március 22-ig hozza nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét.

18. A tanulói adatlapokat 2021. március 23-24-én lehet módosítani.

19.  A módosító tanulói adatlapot 2021. március 25-ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak.

20. –

21. –

 

Budapest, 2021. március 5.                                                   Prof. dr. Kásler Miklós

 

 

 

Köszöntjük iskolánkban

Bocfölde Iskola